Obecní úřad

Úřední deska

Návrh zprávy č. 437/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezdec, IČ: 00542288 za rok 2018

07.06.2019

Návrh zprávy č. 437/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezdec, IČ: 00542288 za rok 2018

Vyvěšeno: 7. 6. 2019

Sňato: 24. 6. 2019

Soubor: navrh_zaverecneho_uctu_obce_Ujezdec_za_rok_2018.pdf (stáhnout)

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

23.05.2019

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

Soubor: KOTLIKOVA_DOTACE_III_etapa.pdf (stáhnout)

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 36/1

22.05.2019

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 36/1

Soubor: zamer_36_1_2019.pdf (stáhnout)

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 198/2

22.05.2019

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 198/2

Soubor: zamer_198_2_2019.pdf (stáhnout)

Výběrové řízení na dopravní automobil – Výzva k podání nabídky

21.05.2019

Dne 21. 5. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání hasičského nového dopravního automobilu, jehož nákup bude podpořen dotacemi MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Zlínským krajem. Více níže:

  1. Výzva k podání nabídky – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
  2. Příloha č. 1 – Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D24100 9443
  3. Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
  4. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení (vzor)
  5. Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Obec Újezdec – Dopravní automobil pro JSDH“

Soubor: VZ_2019_DA_Ujezdec_sign.pdf (stáhnout)