Obecní úřad

Úřední deska

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 36/1

22.05.2019

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 36/1

Soubor: zamer_36_1_2019.pdf (stáhnout)

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 198/2

22.05.2019

Záměr obce Újezdec – prodej části pozemku p.č. 198/2

Soubor: zamer_198_2_2019.pdf (stáhnout)

Výběrové řízení na dopravní automobil – Výzva k podání nabídky

21.05.2019

Dne 21. 5. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání hasičského nového dopravního automobilu, jehož nákup bude podpořen dotacemi MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Zlínským krajem. Více níže:

  1. Výzva k podání nabídky – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
  2. Příloha č. 1 – Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D24100 9443
  3. Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
  4. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení (vzor)
  5. Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy

Soubor: VZ_2019_DA_Ujezdec_sign.pdf (stáhnout)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 5. 2019

10.05.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 5. 2019

Soubor: pozvanka_zastupitelstvo_20_05_2019.pdf (stáhnout)

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj

25.04.2019

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj

Soubor: verejna_vyhlaska_FS_2019.pdf (stáhnout)