Obecní úřad

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

16.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 12. 2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 12. 2021

Soubor: OZV_c2_2021_o_stanoveni_obecniho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi.pdf (stáhnout)

Návrh rozpočtu Svazku obcí Osvětimansko

13.12.2021

Návrh rozpočtu Svazku obcí Osvětimansko

Soubor: navrh_rozpoctu_2022_Osvetimansko.pdf (stáhnout)

Shválený rozpočet na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2024

13.12.2021

Vyvěšno: 13.12.2021

Sňato: do doby schválení nových dokumentů – nového rozpočtu, nového střednědobého výhledu a rozpočtového opatření

Soubor: schvaleny_rozpocet_2022_a_navrh_SVR_2023-2024.pdf (stáhnout)

Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje

08.12.2021

Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje

Soubor: TZ-Od-ledna-dojde-k-úpravám-cen-Integrované-dopravy-Zlínského-kraje-ZK.pdf (stáhnout)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 15. 12. 2021

07.12.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 15. 12. 2021

Vyvěšeno: 7. 12. 2021

Sňato: 15. 12. 2021

Soubor: pozvanka_zastupitelstvo_15_12_2021.pdf (stáhnout)