Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Obec Újezdec

2. Starosta
Zdeněk Gottwald

3. Důvod a způsob založení
dle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení)

4. Organizační struktura
– starosta: Zdeněk Gottwald (mobil +420 724 178 540)
– místostarosta: Josef Lechner (mobil +420 732 965 804)
– členové zastupitelstva obce:
Květoslav Luňák
Martin Škarvan
Jana Tomšová
Jan Knotek
Michal Vaculík

– referentka, účetní
Hana Procházková

5. Kontaktní spojení
mobil: +420 724 178 540
tel: +420 572 594 818
e-mail: ujezdec@tiscali.cz
e-mail: starosta@ujezdec.cz

6. Případné platby můžete poukázat
Číslo běžného bankovního účtu u Komerční banky v Uh. Hradišti:
Číslo bankovního účtu KB: 10727721/0100

Číslo bankovního účtu u České národní banky – ČNB (bankovní účet slouží pouze pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů)
Číslo bankovního účtu ČNB: 94-6015721/0710

7. IČO
00542288

8. Primární datová schránka orgánu veřejné moci
Obec Újezdec – ID: ypwbtvc

9. Rozpočet pro rok 2023
příjmy 3 720 800,- Kč.
výdaje 3 720 800,- Kč.

10. Žádosti o informace
– písemně
– e-mailem
– na www v rubrice Kontakty
– ústně
podrobnější informace o žádostech

11. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Újezdec
Žádost o informace

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Podrobné informace na Obecním úřadě
ZDE naleznete podrobnější informace pro řešení nejrůznějších životních situací

13. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obecně závazné vyhlášky obce Újezdec
Další důležité zákony a předpisy

14. Sazebník úhrad
v současné době se připravuje

15. Pověřenec obce – GDPR
Bc. Lucie Urbánková
email: poverenec.ujezdec@gmail.com