Obecní úřad

Obecně závazné vyhlášky, dokumenty

Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 požární řád obce ze dne 30.7 2004 Stáhnout (257.88 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 2/2018 o místním poplatku ze psů Stáhnout (317.92 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezdec Stáhnout (288.26 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout (223.61 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Újezdec a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Stáhnout (327.43 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky Stáhnout (60.13 Kb)