Obecní úřad

Obecně závazné vyhlášky, dokumenty

Obecně závazná vyhláška obce Újezdec o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout (234.14 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec o místním poplatku ze psů Stáhnout (223.49 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Stáhnout (293.30 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout (287.77 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 požární řád obce ze dne 30. 7. 2004 Stáhnout (257.88 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezdec Stáhnout (288.26 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky Stáhnout (60.13 Kb)