O obci Újezdec

Obecní symboly

     Na jaře 2004 vstoupili starosta s místostarostou obce do jednání s heraldiky s cílem zařadit se mezi obce mající svoji obecní vlajku a znak. Bylo vycházeno ze skutečnosti, že v našem katastru je vysazeno téměř 40 hektarů vinic a že nejlepší ujezdecké tratě dříve patřily známému rodu Berchtoldů. Na základě průzkumů konzultací a vyjednávání vznikl následující návrh:

Újezdecký znak Újezdecký prapor

Symboly obce Újezdec odpovídají následujícímu popisu:

Znak: V zeleném štítě na stříbrném trojvrší s modrým vinným hroznem zlatý korunovaný dvouocasý lev s červenou zbrojí držící v pravé tlapě stříbrný vinařský nůž – kosíř se zlatou rukojetí a v levé oválný zlatě lemovaný štít se třemi červenými vlčími zuby

Vlajka: Zelený list s bílým žerďovým pruhem širokým jednu třetinu délky listu. V horní polovině bílého pruhu modrý vinný hrozen, v zeleném poli žlutý korunovaný douocasý lev s červenou zbrojí, držící v pravé tlapě bílý vinařský nůž – kosíř se žlutou rukojetí ostřím k sobě a v levé tlapě oválný žlutě lemovaný bílý štít se třemi červenými vlčími zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3

Slavnostní akt předání dekretu k obecním symbolům se v Parlamentu České republiky uskutečnilo 3. 12. 2004.

Pan starosta Zdeněk Gottwald s panem místostarostou Františkem PoláškemProjev předsedy Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka ke schromážděným starostům

  Převzetí dekretu starostou obce Dekret je náš... Dekret Přípitek s místopředsedou Parlamentu panem Janem Kasalem

     Žehnání obecních symbolů se konalo u příležitosti tradičních „Petropavlovských hodků“ v sobotu 2. července 2005. Bylo zahájeno ve 14:00 hodin výstřelem z děla, spojeno s řadou akcí jako napříkla setkání rodáků, besedou u cimbálu, místním jarmarkem s ukázkou lidových řemesel jako pletení košíků a ozdob, ukázka selské výroby másla a tvarohu včetně ochutnávky, předvedení hrnčířského řemesla.V 15:00 byla zahájena bohoslužba v kapli sv. Petra a Pavla, která vyvrcholila žehnáním znaku a vlajky obce důstojným pánem Aloisem Řandou. V průběhu mše svaté stáli čestnou stráž obecním symbolům uniformovaní členové sboru dobrovolných hasičů. Průvod obcí od kaple ke kulturnímu domu byl doprovázen krojovanou dechovou hudbou „Podhoranka,“ a kapela pak vyhrávala v našem výletišti hliník až do pozdních ranních hodin.

V neděli 3.července 2005 vše pokračovalo výstavou kronik, fotografií a písemností, ochutnávkou vín, výstavkou aranžovaných květin, ukázkový zásah hasičské historické a moderní techniky, projížďka bryčkou, jízda na koních pro děti a dospělé a po desítkách let se v Újezdci objevily kolotočové atrakce. Nedělní odpoledne bylo obohaceno taneční zábavou pro mladé skupinou „Trinom“.

Z průběhu bohoslužby Vlastní žehnání symbolů před kaplí

 

Projev pana starosty Zdeňka Gottwalda Průvod ke kulturnímu domu A na závěr společné fotka krojovaných

Nyní jsou již symboly bězně využívány při všech vhodných příležitostech.

Vlajka a znak v sále kulturního domu