Kalendář

Újezdecký košt slivovice


Kulturní komise
při Obecním úřadě v Újezdci

Vás zve na místní„
Újezdeckýkoštslivovice„

který se bude konat


10.3.2007 v 16:00
hodin v KDK tanci a poslechu zahraje František Luňák.
Pozv
ěte své přátele
a kamarády.

Občerstvení
zajištěno!

!!! Újezdecký košt slivovice !!!!!

V březnu a to 10.3.2007 bude probíhat v kulturním domě „Újezdecký košt slivovice“ Začínat bude v 16:00 hod. Všichni účastníci budou hodnotit vzorky slivovice s vyhodnocením prvních tří nejlepších slivoviček. K tanci i poslechu hraje František Luňák. Pokud se akce dobře zdaří bude pokračovat taneční zábava. Při vstupu každý účastník dostane hodnotící listiny.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2007

Dne 6.1.2007 od 9.00 hod se v naší obci, jako již každý rok, uskuteční Tříkrálová sbírka. Výtěžek koledování bude použit na pomoc rodinám, lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitativních děl.

II. Újezdecký silvestrovský večer

Téma večera – Klobouková zábava
možný vstup v atraktivní pokrývce hlavy.
Začátek večerního programu je v 19.30 hodin.
Program: 20.00 hod. „Slavnostní večeře – specialita kuchařky.“ 23.00 hod. „Studená večeře.
Překvapení před půlnocí – tombola, vyhodnocení o nejatraktivnější pokrývku hlavy.“
24.00 hod. „Přivítání Nového roku – ohňostroj.“ K tanci a dobré náladě hraje skupina „MELODIE“
Občerstvení zajištěno!
Místenka se vstupenkou „Silvestrovského večera“ je 350,-Kč na osobu. V této částce nejsou zahrnuty nápoje! Vstupenky budou SLOSOVATELNÉ!
Vzhledem k omezené kapacitě budou závazné přihlášky s uvedenou částkou přijímány do 30.11.2006 na obecním úřadě v Újezdci.
Pořadatelé zvou všechny občany k příjemnému posezení a rozloučení se starým rokem.

Vánoční koledování u stromečku

PROGRAM: Betlém, Zpívání u Vánočního stromečku, Zvonkování – přineste si zvoneček, který si pověsíte na Vánoční strom splněných přání. Zvonečky budou popřípadě k dispozici na OÚ, Rozsvícení Vánočního stromu, PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI, Program bude pokračovat v KD vystoupením, Dětí z MŠ Medlovice, Pěvecký sbor Osvětimany, Ženský sbor Míkovice, Pomozte nám vytvořit nezapomenutelnou vánoční atmosféru a za cinkotu zvonečků a zvuku nádherných koled a tónů si připomenout, že kouzelný čas Vánoc je za dveřmi.

„Naše obec ve fotografii“

Kulturní komise při obecním zastupitelstvu pořádá fotovýstavu s názvem „Naše obec ve fotografii.“ Hlavní část snímků bude představena od pátku 13.10 do úterý 17.10.2006 a to v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin.
Na 6 panelech je připraveno celkem 250 snímků a vstup je volný.