Detail novinky

Výskyt bobra evropského v katastru obce Újezdec

Dne 13.4.2007 byl v ranních hodinách
nalezen na silnici mezi obcemi Újezdec a Medlovicemi bobr evropský,
který byl sražen pravděpodobně motorovým vozidlem. Po upozornění
starosta obce místo nálezu zfotodokumentoval a tělo bobra evropského
bylo převezeno na obecní úřad. Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněného
živočicha byl vyrozuměn Okresní úřad – odbor ochrany přírody Uh.
Hradiště. Po dohodě s Přírodovědeckou fakultou univerzity Palackého v
Olomouci si tělo bobra evropského převzal RNDr. KOSTKAN VLASTIMIL Ph.D.
pro vědecké účely. Dle sdělení Dr. Kostkana se pravděpodobně jednalo o
jedince z Koryčanské přehrady, případně z Rakouska, kdy v této době
migruje. Jednalo se zřejmě o dvouletého jedince. Délka těla byla 106 cm
a odhadovaná váha 15 – 20 kilogramů.

Obecné informace:

Bobr evropský Castor fiber je velký zavalitý hlodavec s
hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je velmi přizpůsoben vodnímu
životu, rád si staví soustavy kanálů a hrází. Jeho potravu tvoří kromě
bylin i větvičky a lýko.

Bobr evropský má hmotnost až 30 kg, po jihoamerické
kapybaře je druhým největším hlodavcem. Tělo má pokryté velmi hustou
černohnědou srstí. Její hustota je 300 chlupů na mm2. Je dokonale
přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím blanám, které jsou na zádních
končetinách, a uzavíratelným nozdrám. Uzavřít může také tlamu ihned za
řezáky, které tak může ve vodě plně využívat. Oči jsou před vodou
chráněny průhledným víčkem-mžurkou. Vedle toho má i žlázu vyměšující
látku, která impregnuje srst. Pod vodou je schopen setrvat až 20 minut.
Dovede uchopovat předměty. Má pátý částečně protistojný prst na předních
končetinách, čehož využívá při stavbě svého obydlí.