Detail novinky

Vybavení pro zásahovou jednotku SDH z dotací Zlínského kraje pro rok 2019

Starosta obce v průběhu roku 2018 zažádal pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (zásahovou jednotku) o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje „Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ na nákup přenosného plovoucího čerpadla s plovákem, kalového motorového čerpadla a mobilního komunikačního zařízení – tablet s programem Rescue Navigator Basic pro JSDHO.


      Z rozpočtu Zlínského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 60 000,- Kč.


      Obec Újezdec přispěla částkou 29.489,- Kč a zakoupila pro zásahovou jednotku SDHO dle způsobilých výdajů projektu 1x přenosné plovoucí čerpadlo PH – Poseidon 2 BS, 1x kalové čerpadlo PH – 1200 kompletní a tablet 1x Lenovo Tab M10 s programem Rescue Navigator Basic.


      Celková hodnota vybavení je 89.489,- Kč. Zakoupené vybavení bylo předáno JSDHO k užívání, čímž dojde opět ke zlepšení plnění úkolů při likvidaci následků živelních pohrom a mimořádných událostí a taktéž dojde ke zlepšení připravenosti k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.