Detail novinky

Vánoční koledování u stromečku

V sobotu 9.12. uspořádala kulturní komise vánoční zpívání a koledování pro naše občany. V kulturním programu vystoupily děti z MŠ Medlovice, ženský sbor z Míkovic, který zaspíval krásné lidové písně a koledy. Vánoční atmosféru do celého programu vnesl pěvecký sbor z Osvětiman za zpěvu vznešených písní, které začaly pod vánočním rozsvíceným stromem. Velký úspěch měl i živý betlém, který obdivovali všichni návštěvníci. Nezapomnělo se také na děti, kterým Mikuláš nadělil velkého nafukovacího sněhuláka a sladkosti. Toto vánoční zpívání navštívil nečekaně velký počet našich občanů, ale i občanů z okolních vesnic.