Detail novinky

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

    5. listopadu 2014 v 18:00
hodin proběhlo v kulturním domě ustavující zasedání zastupitelstva obce Újezdec, kde
se uskutečnila veřejná volba starosty a místostarosty. Starosta obce byl zvolen
Zdeněk Gottwald a místostarosta Josef Lechner. Členové zastupitelstva jsou
Mgr. Jana Tomšová, Eva Malinová, Jiří Pospěch, Květoslav Luňák, Antonín Vaculík.

Zastupitelé obce Újezdec pro volební období 2014 - 2018 zleva Mgr. Jana Tomšová, Josef Lechner, Zdeněk Gottwald, Eva Malinová, Jiří Pospěch, Květoslav Luňák, Antonín Vaculík

Zastupitelé obce Újezdec pro volební období 2014 –
2018 zleva Mgr. Jana Tomšová, Josef Lechner, Zdeněk Gottwald, Eva Malinová,
Jiří Pospěch, Květoslav Luňák, Antonín Vaculík