Detail novinky

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

12. listopadu 2010 v 18:00
hodin proběhlo v kulturním domě ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde
se uskutečnila veřejná volba starosty a místostarosty. Starosta obce byl opět zvolen
Zdeněk Gottwald a místostarosta Jindřich Stávek. Členové zastupitelstva jsou
Ing. Macků Lubomír, Lechner Josef, Tomšová Zuzana, Ing. Škodík Patrik, Ing.
Bureš Antonín

Zastupitelé obce Újezdec pro volební období 2010 - 2014 zleva Josef Lechner, Ing. Patrik Škodík, Zdeněk Gottwald, Jindřich Stávek,Ing. Lubomír Macků, Ing. Antonín Bureš, Zuzana Tomšová

Zastupitelé obce Újezdec pro volební období 2010 –
2014 zleva Josef Lechner, Ing. Patrik Škodík, Zdeněk Gottwald, Jindřich Stávek,
Ing. Lubomír Macků, Ing. Antonín Bureš, Zuzana Tomšová