Detail novinky

Újezdecký košt slivovice


Kulturní komise
při Obecním úřadě v Újezdci

Vás zve na místní„
Újezdeckýkoštslivovice„

který se bude konat


10.3.2007 v 16:00
hodin v KDK tanci a poslechu zahraje František Luňák.
Pozv
ěte své přátele
a kamarády.

Občerstvení
zajištěno!