Detail novinky

Svátek matek

    
V neděli 4.5.2008 kulturní komise připravila pro naše maminky oddechové
odpoledne ke Dni matek. Již při vstupu do sálu je přivítali naši mladí
hoši a věnovali jim růžičku k jejich svátku, což bylo pro každou maminku
hezké překvapení. Maminky přivítal krátkým pozdravem Ondřej Stávek,
který zastupoval nepřítomného pana starostu, který přebíral grant od
nadace Děti-Kultura-Sport p. Valenty na dovybavení dětského hřiště. K
hezkému odpoledni přispěly svým vystoupením a milými básničkami děti z
MŠ Medlovice, své pěvecké umění předvedl pěvecký sbor z Osvětiman,
krásný tón píšťalek zazněl v pásmu melodií pod vedením p. učitele Cveka.
Neobyčejný zážitek na závěr programu připravila hudební skupina
Bastafidli p. Hrabala, kde za krásných tónů kytar a píšťalek zazněly
známé a hezké písničky. Tímto krásným vystoupením také skončilo hezké a
milé odpoledne pro naše nejdražší maminky, které si alespoň chvilku
odpočinuly od všedního shonu a starostí. Zároveň po ukončení programu si
všichni prohlédli připravenou výstavu keramiky,vyšívaných obrázků a
výrobků ze šustí. Fotografie ze naleznete
ZDE.