Detail novinky

Sběrný dvůr – Biokomp s.r.o.

Kompostárna Křižné Cesty, Buchlovice

Po předložení občanského průkazu mají možnost občané Újezdce využít odevzdání těchto odpadů do limitu 200 kg /osobu na rok zdarma:

 • komunální odpad
 • velkoobjemový odpad
 • bioodpad – biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad – větve, listí, tráva, plevel apod.
 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.
 • sklo – bílé, barevné, luxfery
 • plasty – igelity, PET lahve, ostatní plasty
 • pneumatiky
 • dřevo – větve, dřevotříska, okna
 • polystyren – bílý, barevný

Zdarma bez předložení občanského průkazu

 • kovy
 • elektroodpad
 • větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlnné trouby, sekačky
 • menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky
 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.
 • baterie – monočlánky, autobaterie aj.

Za úplatu bez předložení občanského průkazu

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.
 • beton – čistý bez příměsi
 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení

odkaz: http://biokomp.cz/sluzby/sberny-dvur/

telefon: 603 212 587

Letní provoz:     (1. 4. – 31. 10.) Po – Pá 07 – 17 hod, So 08 – 12 hod
Zimní provoz:    (1. 11. – 31.3.)   Po – Pá 07 – 16 hod, So 08 – 12 hod