Detail novinky

Restaurování sochy sv. Panny Marie

      Restaurování sochy sv. Panny Marie před místní kaplí sv. Petra a Pavla v Újezdci předcházela žádost o poskytnutí dotace z podpory a rozvoje venkova z ministerstva zemědělství, která byla kladně vyřízena.

     Samotná socha není památkově chráněna, jedná se o památku architektury v rukodělné výrobě venkova z roku 1956, kterou věnovali občané obce. Socha vykazovala vlivem prostředí značnou zvětralost kamenné masy, kterou bylo nutno zrestaurovat.

     Terasové části podstavce sochy byly nahrazeny „Hořickým pískovcem“.

     Výdaje na restaurování sochy sv. Panny Marie činily 121 143,- Kč. Současně byla mechanicky očištěna vedlejší socha sv. Josefa.

Socha sv. Panny Marie byla vysvěcena na Petropavlovské hodky 30. 6. 2018