Detail novinky

Rekonstrukce místní komunikace v obci Újezdec – Dědina

     V průběhu měsíce června firma PORR a. s. realizovala v naší obci rekonstrukci části místní komunikace v místní části Dědina. Realizace rekonstrukce místní komunikace proběhla za finanční podpory
Zlínského kraje z programu na podporu obnovy venkova ve
výši 207 000,- Kč.
Celková částka zrekonstruované místní komunikace činí
1 013 094,- Kč. Domníváme se, že touto akcí se v obci zkvalitnila dopravní
infrastruktura a budeme se snažit v dalším pokračování rekonstrukce zbývající části místní komunikace Záhumení.

Fotografie naleznete
ZDE.