Detail novinky

Pro čtenáře naší knihovny

   
Milí čtenáři,
naše knihovna má na internetu své webové
stránky. Najdete zde základní informace o knihovně, kontakt na knihovnici a
hlavně na katalog naší knihovny, ve kterém zjistíte, jaké knihy vám knihovna
nabízí. Knihovnice paní Helena Polášková je v knihovně každý pátek od 16:00 do
18:00 hodiny. V současné době jsou k dispozici 3 počítače s internetem, které můžete bezplatně využít.

Odkaz na stránky knihovny naleznete zde:http://www.knihovnaujezdec.webk.cz/


Odkaz na on-line katalog knih, které jsou v naší knihovně naleznete zde:http://katalog.knihovnabbb.cz/ujezdecuosvetiman/