Detail novinky

Požár travnatého porostu 22. 7. 2015Jednotka SDHO Újezdec u Osvětiman byla vyslána dne 22. 7. 2015 v
17:57 hodin na základě telefonického oznámení operačního střediska
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, který kontaktoval
velitele JSDHO Újezdec u Osvětiman, dále prostřednictvím rozhlasu
JVVS a rozesílání vyrozumívacích zpráv pro JSDHO, k požáru polního
porostu suché trávy u silnice k místu za obcí Újezdec směrem k obci
Medlovice. V době příjezdu jednotky se na místě nacházela, jako
první ve složení Petr Sluka, Jan Sluka, Josef Výstup a David
Gottwald. Jednotka zjistila, že zde hoří suchá tráva o ploše cca. 2
x 2 metry. Okolní ohořelé místo bylo cca 25 x 2 metry. Jednotka
použila převážně lopaty, které měla k dispozici a uhasila požár a
tím zamezila dalšímu šíření požáru. Po
příjezdu jednotky HZS ZLK Uherské Hradiště bylo použito ještě vody.
V té samé době hořela další suchá tráva před obcí Medlovice, kde se
již na místě nacházely jednotky z Osvětiman, Nedakonic a HZS ZLK
Uherské Hradiště.
Foto naleznete ZDE.