Detail novinky

Posezení u kroniky

V neděli 2. 12. 2007 uspořádala sociální
komise setkání se seniory v přísálí KD. Naši senioři měli možnost si
prohlédnout a pobesedovat nad kronikami a fotokronikami. Největší
vzácností byla ztracená a "znovunalezená"
kronika psaná od roku 1928 do
roku 1938
, ze které měli všichni radost. Kroniku objevil starosta obce
Zdeněk Gottwald. Kromě kronik také shlédli projekci letošních hodků a
přehlídku krojů. K dobré náladě přispěl svými písněmi také p. Kadlčík.
Protože v neděli začínal advent zapálili si také první svíčku na
adventním věnci. Senioři si přátelsky popovídali do pozdních odpoledních
hodin, kdy se pomalu rozcházeli. Více foto naleznete
Z D E.