Detail novinky

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Újezdec

      V letošním roce 2019 Obec Újezdec zakoupila nový dopravní automobil pro jednotku SDH Újezdec. Na jeho pořízení  v rámci programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“, získala obec dotaci prostřednictvím Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, částku 450 000,- Kč a z individuální podpory Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky částku 299 964,- Kč. Zbylou částku dofinancovala z vlastních prostředků Obec Újezdec ve výši 229 918,- Kč. Celková cena dopravního automobilu činí 979 882,- Kč.

 

      Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Autospol Uherské Hradiště s. r. o., kdy hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předání vozidla se uskutečnilo 8. 10. 2019.

 

      Dopravní automobil DA – L 1 Z FORD CUSTOM 4×2 je zásahový požární automobil určený pro přepravu jednotky požární ochrany a slouží k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod při mimořádných událostech a živelních pohromách. Dopravní automobil může být doplněn o přívěs pro hašení se skříňovou nástavbou. Obec Újezdec je zřizovatelem jednotky požární ochrany zařazená do kategorie JPO V. Našim hasičům také poslouží k bezpečné dopravě členů JSDH na soutěže.

 

      Hasiči se vůbec poprvé dočkali nového dopravního automobilu, kdy jej nikdy před tím nevlastnili. Věříme, že bude dobře sloužit a pomůže jim v jejich náročné práci. Zároveň všem občanům přejme, aby se s tímto vozem nemuseli nikdy potkat jinak, než při ukázkách techniky nebo společenských akcích.

 

      Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na získání dotací a zprostředkování samotného vozidla zejména veliteli JSDH Újezdec, výběrové komisi a vedení obce.