Detail novinky

Finanční podpora obce Újezdec lidem zasaženým tornádem

     Zastupitelé obce Újezdec na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaného 30. 6. 2021, schválilo finanční podporu obcím zasaženým tornádem ve výši 30 000.- Kč.

     Odkaz na transparentí účet vedený u Komerční banky https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116420297

     Peníze poputují na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí.