Detail novinky

Podklady „Startovací byty a byty pro seniory Újezdec“ + průzkum veřejného mínění

Lokace

 

Areál bývalého zemědělského družstva se nachází na východním okraji obce Újezdec. Aktuálně není aktivně využíván.
Areál o rozloze 1,95 hektaru tvoří čtyři zděné objekty, jedna ocelová konstrukce a vodojem. Typologicky se jedná o podlouhlé objekty se sedlovou střechou, typické pro zemědělská družstva. Areál je oplocen.

 

Koncept využití areálu

 

Velkým benefitem areálu je jeho velikost (malá zastavěnost) a jeho poloha na rozhraní intravilánu a extravilánu obce. Současní majitelé by chtěli v budoucnu areál přeměnit na dům s pečovatelskou službou a startovací bydlení.
Jako vhodné objekty pro přestavbu na ubytování byly vybrány tři zděné budovy ve středu areálu. Dále by měl být ponechán vodojem. Zbylé objekty budou sloužit pro parkování či skladování. Panelové cesty budou odstraněny.
Dvě rovnoběžné budovy budou přestavěny na dům s pečovatelskou službou. Třetí objekt bude využit jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Toto rozdělení považujeme za vhodné, neboť díky tomu bude areál současně využívat více generací.
Parkování pro návštěvy i obyvatele bude umístěna na kraji u silnice, v blízkosti hlavního vstupu do areálu a v objektech sloužících pro parkování. Nová cesta bude využívána pro zásobování, invalidy a příjezd ke garážím apod. Druhá vedlejší cesta bude sloužit primárně jako pěší zkratka pro obyvatele DPS. Celým areálem pak prochází ještě mlatový 500m dlouhý chodník, jako okruh, který propojuje všechny důležité body areálu. Slouží především jako rekreační prvek – procházky, běh atd.
Celý areál bude pojat jako bydlení uprostřed parku, proto je důležité doplnění zeleně. Aktuálně se na daných pozemcích nachází jen pár vzrostlých stromů. Ty budou pokud možno zachovány a doplněny o další solitérní stromy, stromy ve skupinách odstiňující parkoviště, stromořadí kolem vedlejší přístupové cesty, stromy ve zpevněných plochách a ovocný sad.
Budovy DPS by měly být stavebně propojeny. Kromě bytových jednotek budou součástí komplexu také kanceláře pro zaměstnance, případně ordinace. Vhodným doplňkem by mohla být nějaká občanská vybavenost ve spolupráci s obcí např. knihovna, nebo společenská místnost. Každá bytová jednotka v přízemí jak u DPS, tak u startovacích bytů, by měla mít soukromou předzahrádku.
Areál bude dále doplněn o místa určené k volnočasovým aktivitám – altán v sadu, komunitní zahrada, rozhledna z vodojemu, venkovní fitness apod.

 

V ideální případě by měl být areál neoplocen. Pokud by to nebylo možné, měl by být alespoň přes den otevřen pro veřejnost (poloveřejný prostor). Měl by být také průchozí. Je důležité, aby byl areál vnímán jako součást obce.

 

Celkové investiční náklady činí cca 50 000 000 kč.

 

Podklady „Startovací byty a byty pro seniory Újezdec“ + průzkum veřejného mínění