Detail novinky

Petropavlovské hodky

    
Letošním hodkům moc nepřálo počasí, tak se musela večerní zábava
uskutečnit v kulturním domě, neboť večer byla opravdu zima a na Hliníku
pod širým nebem by dlouho nikdo nevydržel. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Skoroňáci. Krojovaná chasa měla připravené taneční
vystoupení, které předvedly i s malými krojovanými po mši na kole v
Hliníku a při večerní zábavě. I letošní rok nám zase přibylo o něco více
krojovaných, jak velkých i těch malých, kteří se již také snažili zatančit. Děkujeme všem, hlavně organizátorům za přípravu povedených hodků a také těm, kdo se jakýmkoli způsobem na této náročné akci podílel. Fotografie naleznete
ZDE.