Detail novinky

Oprava místní komunikace

    
V měsíci červnu 2009 byla v obci Újezdec realizována oprava poškozené
části místní komunikace Dědina – Záhumení za finanční podpory "Zlínského
kraje" – dotace ve výši 400 000.- Kč a návratná finanční výdaj ve výši
100 000.- Kč z PF 02 – 09 Podprogram na podporu obnovy venkova.

    
Opravou místní komunikace došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a zlepšení životního prostředí snížením prašnosti.