Detail novinky

Nový kontejner na KOVOVÉ ODPADY

     Pro potřeby občanů obec zajistila kontejner na kovový odpad  a to plechovky od potravin, nápojové  plechovky a ostatní kovové předměty z domácnosti.

 

     Kontejner se nachází za kulturním domem. Žádáme občany, aby nevhazovali obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.

 

     Do kontejnerů PATŘÍ drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

 

    Do kontejnerů NEPATŘÍ plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

 

Děkujeme Vám, že třídíte.