Detail novinky

Nové sociální zařízení pro kulturní dům s poskytnutou investiční dotazí Zlínského kraje

     V roce 1971 byl dán do užívání kulturní dům pro občany. Sociální zařízení  pro  kulturní dům bylo vybudováno ve sklepních prostorech společně i pro místní pohostinství. Za léta používání sociální zařízení přestalo splňovat  nároky  po stránce  hygienické  i  po stránce  estetické.

     Zastupitelstvo obce se rozhodlo vybudovat samostatné sociální zařízení pro kulturní dům.

Požádali  jsme  „Zlínský kraj“  z programu na podporu obnovy venkova o finanční  dotaci. Žádosti bylo vyhověno.

Zlínský kraj poskytl  investiční dotaci z „fondu Zlínského kraje“  ve výši  287 000,- Kč 

Rekonstrukci  sociálního zařízení KD  provedla  firma  Dropol  Vážany  v celkové  částce  596 103,- Kč