Detail novinky

Naše obec se účastnila Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti

8. září 2007 se naše obec zúčastnila Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. V průvodu, který započal u vinných sklepů v Mařaticích obec zastupovali v našich krojích Tomáš Jakša, Adéla Možíšová, Barbora Gottwaldová, David Stávek, ale také pan Jindřich Stávek, paní Hana Stávková, paní Helena Gottwaldová, vlajkonoš Petr Sluka a celou skupinu vedl starosta obce Zdeněk Gottwald.

Velké přípravy nastaly v pátek odpoledne s našimi zdatnými kuchařkami, které nám napekly trnkové, jablkové koláče, laty, bábovky a uvařily šumajzl. Tyto všechny dobroty jsme prezentovali ve stánku na nádvoří staré radnice za naši obec v mikroregionu Staroměstsko.

Naše výrobky velmi chutnaly a děvčata, která zastupovala v našem stánku paní Štěpánová Jana, Horsáková Štěpánka a Štěpánová Anna nestíhala chystat ochutnávku, během chvilky zmizela ze stolů. Dokonce se i lidé vraceli a chtěli ochutnávat znovu, jak jim šmakovalo. Rozlévalo se také místní červené a bílé víno. Velké poděkování patří všem těm, kteří se na této zdařilé akci podíleli hlavně našim kuchařkám paní Poláškové Heleně, Škodíkové Stanislavě, Kempové Daně, Stávkové Haně, Haplové Emílii, Tomšové Janě, Luňákové Ivaně, které připravily tak bohatou ochutnávku. Také těm kuchařkám, které napekly a věnovaly bábovky. Rovněž panu Poláškovi, který připravil informační panel o naší obci.

Nesmíme zapomenout hlavně na naše krojované, protože úspěšně a čestně reprezentovali naši obec. Byla to bezprostřední a krásná akce, která představila naši obec široké veřejnosti. Na příští slavnosti vína se již těšíme a doufáme, že nás bude zase o něco více v krojích.
Průběh z akce můžete shlédnout
Z D E