Detail novinky

Mobilní svoz nebezpečného odpadu pro rok 2021 proběhne 21. října od 16:00 do 17:00 hodin před KD.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu pro rok 2021 proběhne 21. října od 16:00 do 17:00 hodin před KD.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

Co považujeme za nebezpečný odpad?

 

 • zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají),

 • repelenty (překvapeni?)

 • zbytky čisticích prostředků z domácnosti

 • zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, – v uzavřených obalech!!!

 • akumulátory

 • staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční)

 • zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery

 • obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily

 • térový papír

 • PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod.)

 • autovraky – mobilní svoz nepřijímá

 • výrobky z azbestu – mobilní svoz nepřijímá

 

 

Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, který je naší obcí organizován jednou ročně. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.