Detail novinky

Kompostéry pro domácnosti v obci Újezdec

     Obec Újezdec se v roce 2017 zapojila do projektu „Kompostování v obcích východní Moravy II“ Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0./0.0/17_068/0005576 – Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí spolu s dalšími 20 obcemi. Jedná se o kompostér Quadria Compotis H3 o objemu 1050 litrů. V únoru 2019 byly kompostéry dodány a budou postupně zapůjčeny na dobu 5 let občanům obce Újezdec ke zpracování biologického odpadu z domácností a ze zahrad.

 

     Kompostéry se vyznačují dlouhou životností (přes 20 let), dobrou stabilitou a maximální praktičností. Během své životnosti si udržuje stálou barvu díky 100% recyklovaného, UV stabilnímu polyetylénu, ze kterého je vyroben.

 

    Od 25. 2. 2019 bude probíhat předání kompostérů pro domácnosti občanů obce Újezdec, případně po domluvě se starostou obce.

 

 

Jak postavit zahradní kompostér?