Detail novinky

Fotografie z hodků

     
I letos se u nás konaly krojované Petropavlovské hodky, které přišly v
kroji podpořit místní i přespolní krojovaní. Všem kteří se této tradiční
akce v kroji zúčastnili patří velké poděkování, ale také všem aktivním
organizátorům. Na večerní zábavě hrála k tanci a poslechu již oblíbená
dechová hudba Hradčovjanka.

    
Velkým
potěšením pro všechny bylo, že se zábavy také zúčastnil pan farář
Kryštof, který nám odpoledne odsloužil mši v místní kapličce. Těšíme se
na příští Petropavlovské hodky s větší účastí místní omladiny v krojích,
kteří se sami připojí k této krásné místní tradici.

    
Poděkování patří také panu Františku Poláškovi a paní Markétě Vaňáčové
za připravenou fotovýstavku.

Fotografie můžete
nalézt

ZDE.