Detail novinky

Dostali jsme grant 10.000.- Kč

I v letošním roce
požádala kulturní a sportovní komise Nadaci Děti-kultura-sport
zřizovatele Ivo Valenty o poskytnutí nadačního příspěvku v oblasti
kultury. Z této nadace nám byla poskytnuta částka 10.000.- Kč. Tento
příspěvek bude použit na krojové vybavení pro kulturní využití a
reprezentaci obce. Slavnostní předávání se uskutečnilo 25. 3. 2007 v
sále Reduty v Uherském Hradišti. Za naši obec se předávání zúčastnila
předsedkyně kulturní a sportovní komise paní Iva Luňáková. Ke
slavnostnímu odpoledni přispěl svým hezkým vystoupením soubor
Hradišťánek a cimbálová muzika.