Výsledky koštu slivovice 

 

Vzorek č.:

 

počet bodů

1.

Kadlčík František

trnka, duranci 2006

3,44

2.

Horák Jos.

trnka 2004

3

3.

Malíková Zd.

trnka, durancie 2006

3,06

4.

Pokorák  Jarosl.

trnka 2006

3,42

5.

Polášková Hel.

durancie 2006

3,76

6.

Šobáň Jan

trnka 2006

3,63

7.

Kostár Luboš

trnka 2006

3,27

8.

Panáčková Josefa

trnka 2006

2,85

9.

Gabriel Josef

hruška 1986

4,23

10.

Husková Jana

trnka 2006

3,58

11.

Horák Josef

meruňka 2004

3,73

12.

Zajíc Tomáš

trnka 2006

3,18

13.

Kadlčík Frant.

hruška 1989

3,61

14.

Gabriel Josef

durancie 2006

3,85

15.

Kořínek Horymír

durancie 2002

3,79

16.

Martykán Frant.

trnka 2006

3,67

17.

Pavlíček Petr

trnka 2005

2,94

18.

Matoušek Vlast.

meruňka 2001

4,07

19.

Polášek Frant.

meruňka 2006

3,45

20.

Polášek Vlad.

meruňka, třešeň 2006

3,18

21.

Macků Marie

trnka 2003

3,72

22.

Matoušek Vlast.

trnka 2005

2,86

23.

Náplava Frant.

trnka 2006

3,6

24.

Dvořan Petr

meruňka 2005

2,6

25.

Holomčík Ant.

trnka 2006

3,33

26.

Goliáš Jan

mirabelka 2000

2,86

27.

Polášek Libor

trnka, durancie, jablko 2006

2,75

28.

Hromada Josef

meruňka 1980

3,67

29.

Tomša Pavel

trnka 2005

3,5

30.

Kmenta Ant.

trnka 2006

4,14

31.

Stávek Milan

trnka 2006

3,75

32.

Štěpán St.

trnka 2003

3,69

33.

Marčík Vít

meruňka, špendlík 2005

4,08

34.

Luňák Alois

špendlík 2001

3,73

35.

Menšík Oldřich

trnka 2006

3,5

36.

Lechner Josef

trnka 1998

4,11

37.

Kožušník Jos.

trnka, durancie 2006

3,44

38.

Horsáková  Štěp.

trnka 2003

3,17

39.

Hrobař Jan

durancie 2006

4,58

40.

Možíš Jos.

trnka 2006

3

41.

Hozza Lad.

trnka1994

4,2

42.

Hromada Petr

50 %durancie, 50 %oskeruše1992

3,58

43.

Vaculík Zd.

trnka, durancie 2006

4,17

44.

Hromada Jos.

medovina 2006

3,86

45.

Štěpán St.

trnka 2006

3

46.

Stávek. Jin.

mruňka 2005

2,63

47.

Černochová Em.

meruňka 2006

2,5

48.

Kempová Em.

meruňka 2005

3,36

49.

Šustr Jos.

trnka 2006

3,29

50.

Němec Fr.

oskeruše 2005

3,43

51.

Lipoti Jul.

trnka 2006

4,13

52.

Knápek Mir.

špendlík, meruňka 2003

2,53

53.

Brhel František

meruňka 2003

3,82

54.

Škodík Štěp.

trnka 1999

3,86

55.

Sovková Mar.

trnka 2003 

3,92

56.

Luňák Alois

meruňka 2004

3,21

57.

Štěpán Stan.

trnka 2005

0,75

58.

Kovařík Petr

hrušky, trnky 2006

3

59.  

Vaculík Jan

trnka 2003

3,67

60.

Hromada Alois

hruška 1986

2,75

61.

Kempa Lub.

meruňka 2004

2,56

62.

Holomčík Ant.

trnka 1986

4,32

63.

Hapla  Voj.

hruška 2003

3,81

64.

Śustr  Jos.

jablko 2006

3,86

65.

Vanda Zd.

trnka 2006

4,25

66.

Kmenta Ant.

meruňka 2005

2,25

67.

Mička Pav.

trnka 2006

3,28

68.

Vávra Zd.

trnka 2006

3,80

69.

Němec Fr.

trnka 2006

3,33

70.

Peprna Fr.

meruňka 2005

3,50

71.

Knotek Pav.

trnka 2007

3,72

72.

Janík Jiří

durancie 2006

4,13

73.

Lechner Josef

oskeruše 2000

3,18

74.

Janík Boh.

durancie 2004

3,59

75.

Matušák Vlad.

trnka 2005

4,20

76.

Čierny Jan

trnka 2006

3,5

77.

Procházková Hana

oskeruše 2005

4,16

78.

Machalová Al.

meruňka 2000

4

79.

Hapla Voj.

trnka 2005

4

80.

Marčík Vít

meruňka 1995

2,58

81.

Sklenka Jar.

durancie, trnka 2006

4,67

82.

Hromada Duš.

trnka 2006

3,67

83.

Martykán Fr.

trnka 2006

3,5

84.

Hrkalík Václ.

trnka 2006

3

85.

Brhel František

hruška 2005 

3,36

86.

Strýček Štěp.

trnka 2006

nehodnoceno

87.

Výstup Vít

durancie 2006

3,43

88.

Šesták Jos.

trnka 2006

3,5

89.

Brhel Mir.

trnky, durancie 1994

4,17

90.

Fiala Fr.

trnka, durancie 2006

3,33

91.

Dvořanová

hruška 2004

4,09

92.

Ćech Jar.

trnka 2006

4,5

93.

Kmentová Mart.

trnka 2006

3

94.

Vaněk Mich.

trnka, durancie 2005

3,9

95.

Zapletal Jar.

durancie 2002

4,21

96.

Knotková Mar.

trnka 2006

3

97.

Holomčík Ant.

meruňka 2003

2,7

98.

ĆZS  Ořechov

meruňka 2004

3,83

99.

Mrhálek Jos.

meruňka, mirabelka 2006

3,57

100.

Bartoň

meruňka 2001

4,47

101.

Lechner Lad.

trnka, durancie 2004

3,38

102.

Lechner  Josef

broskev, trnka s propolisem 2006

3,94

103.

Kocourek Jar.

meruňka 2006

4,12

104.

Luňák Jos.

durancie, trnka  2006

4,20

105.

Stodůlka Cyril

durancie, trnka 2006

4,75

106.

Luňák Květ.

trnka 1972

4,56

107.

Habarta Josef

trnka 2003

3,42

108

Vaculík Ros.

směs 2006

2,67

109.

Bartoš Karol

trnka 2006

4

110.

Peprna Fr.

hruška 2006

3,36

111.

Tomšů Vlas.

špendlík 1996

4,34

112.

Juříček Mich.

trnka, durancie 2006

4,66

113.

Smetana Petr

kalvádos 2006

1,83

114.

Stávek Libor

trnka 2006

3

115.

Hromada Petr

trnka 2006

4,5

116.

Polášek Libor

trnka, durancie, pavlůvka  2005

3

117.

Možíš Josef

durancie 2003

4,07

118.

Andrýsek Štěpán

durancie 2006

4,2

119.

Mrhálek Jos.

trnka 2006

3,4

120.

Zetěk Václav

hruška 2007

4,2

121.

Kocourek Jar.

třešeň 2006

3

122.

Kožušník Jos.

trnka, durancie 2006

4

123.

Štěpán Stan.

trnka 2004

3,83

124.

Brhel František

trnka 2005

5

125.

Ingr Alois

meruňka 2005

2,9

126.

Procházka  Zd.

durancie 2006

3,63

127.

Krupa Jar.

trnka 2006

3

128.

Jurák Karel

meruňka 2005

3,33

129.

Pohanka Vojtěch

meruňka 2006

2,65

130.

Hromada Mir.

třešeň 2006

2,75

131.

Lechner Jos.

broskev, trnka 2006

3,33

132.

Helia Petr

trnka 2006

5

133.

Štěpán Stan

meruňka 2003

2,2

134.

Vanda Zd.

meruňka 2006

3,7

135.

Šesták Fr.

meruňka 2006

1,83

136.

Luňák Květ.

meruňka 1973

2,81

137.

Skalka Jos.

trnka, stanley 2006

3,54

138.

Křivák Jin.

trnka 2006

5

139.

Hromada Jos.

trnka 1974

3,52

140.

Stávek Mil.

trnka 2004

2,83

141.

Marťanová Bl.

meruňka 2006

4,16

142.

Pohanková Zd.

meruňka 2006

4,33

143.

Bartoň

trnka 2006

3

144.

Ondrůšková

trnka 1992

3,62

145.

Goliáš Jan

meruňka 2003

3,57

146.

Peprna Fr.

durancie 2006 

3,6

147.

Hanáček Mir

durancie 2006

3,25

148.

Gottwald Zd.

špendlík 2001

4,67

149

Ferianec

trnka

4

150

Barták

trnka

2,66