TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
1 °Ré
8.12.2022 08:19
Humidity
80.3%
Dew point
-1.4 °Ré
Earlier at this time
7. 12. 2022 1.1 °Ré92.5%
6. 12. 2022 0.9 °Ré97.1%
5. 12. 2022 3.2 °Ré88.5%
4. 12. 2022 4.7 °Ré78%
3. 12. 2022 0.9 °Ré93%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 533 513
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 37.4 °Ré - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -14.1 °Ré - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 0 °Ré | AVG: 0.5 °Ré | MAX: 1 °Ré 
HUMIDITY
MIN: 80% | AVG: 85.73% | MAX: 89.4% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY