Újezdecký Thermometre

Température actuelle
534.9 °R
23.6.2021 17:33
Jours préc. a cette heure
22. 6. 2021 541.2 °R
21. 6. 2021 535.4 °R
20. 6. 2021 544.4 °R
19. 6. 2021 545.5 °R
18. 6. 2021 542.4 °R
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
4 865 727
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 460 °R - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI TEMPERATURE
MIN: 524.6 °R | MOY: 531.4 °R | MAX: 539 °R 

Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS