Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
9.7 °N
17.8.2022 18:56
Humidité
37.3%
Point de rosée
4.4 °N
Jours préc. a cette heure
16. 8. 2022 9.3 °N42.8%
15. 8. 2022 9 °N46.3%
14. 8. 2022 7.9 °N65.7%
13. 8. 2022 7 °N72.8%
12. 8. 2022 8.1 °N46.5%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 374 733
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 6.1 °N | MOY: 8.7 °N | MAX: 10.8 °N 
HUMIDITé
MIN: 31.3% | MOY: 51.4% | MAX: 79.1% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS