Újezdecký Thermometre

Température actuelle
8 °N
23.6.2021 17:23
Jours préc. a cette heure
22. 6. 2021 9.1 °N
21. 6. 2021 7.9 °N
20. 6. 2021 9.8 °N
19. 6. 2021 9.9 °N
18. 6. 2021 9.3 °N
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
4 865 718
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI TEMPERATURE
MIN: 6 °N | MOY: 7.3 °N | MAX: 8.7 °N 

Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS