TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
6.1 °N
20.8.2022 03:56
Humidity
89.4%
Dew point
5.5 °N
Earlier at this time
19. 8. 2022 7.9 °N53.3%
18. 8. 2022 7.8 °N57.3%
17. 8. 2022 6.7 °N69.3%
16. 8. 2022 6.5 °N75%
15. 8. 2022 6 °N89.1%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 378 078
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 6.1 °N | AVG: 6.5 °N | MAX: 6.8 °N 
HUMIDITY
MIN: 78.4% | AVG: 84.51% | MAX: 89.4% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY