TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
0.8 °N
7.12.2022 17:21
Humidity
79.2%
Dew point
-0.3 °N
Earlier at this time
6. 12. 2022 0.6 °N94.4%
5. 12. 2022 1.4 °N94.7%
4. 12. 2022 2 °N74.3%
3. 12. 2022 1.1 °N87.2%
2. 12. 2022 -0.1 °N92.6%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 532 631
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 0.4 °N | AVG: 0.8 °N | MAX: 1.5 °N 
HUMIDITY
MIN: 68.9% | AVG: 86.75% | MAX: 94.7% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY