TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
291.9 °K
20.8.2022 03:43
Humidity
88.1%
Dew point
289.9 °K
Earlier at this time
19. 8. 2022 297.3 °K53.2%
18. 8. 2022 296.7 °K57.8%
17. 8. 2022 293.5 °K69.3%
16. 8. 2022 293 °K73.6%
15. 8. 2022 291.8 °K87.8%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 378 065
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 320 °K - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 255.6 °K - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 291.9 °K | AVG: 292.8 °K | MAX: 293.8 °K 
HUMIDITY
MIN: 78.4% | AVG: 84.25% | MAX: 88.5% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY