TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
275.8 °K
7.12.2022 17:09
Humidity
78.5%
Dew point
272.4 °K
Earlier at this time
6. 12. 2022 275 °K94.4%
5. 12. 2022 277.4 °K94.6%
4. 12. 2022 279.1 °K75.4%
3. 12. 2022 276.5 °K87.6%
2. 12. 2022 273 °K92.3%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 532 619
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 320 °K - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 255.6 °K - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 274.5 °K | AVG: 275.4 °K | MAX: 277.6 °K 
HUMIDITY
MIN: 68.9% | AVG: 86.84% | MAX: 94.7% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY