TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
36.9 °F
7.12.2022 16:45
Humidity
78%
Dew point
30.6 °F
Earlier at this time
6. 12. 2022 35.1 °F94.5%
5. 12. 2022 39.6 °F94.3%
4. 12. 2022 42.6 °F76.2%
3. 12. 2022 37.8 °F88.5%
2. 12. 2022 31.8 °F91.2%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 532 596
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 116.2 °F - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 0.3 °F - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 34.3 °F | AVG: 36.1 °F | MAX: 39.9 °F 
HUMIDITY
MIN: 68.9% | AVG: 87.04% | MAX: 94.7% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY