TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
148.1 °De
7.12.2022 19:00
Humidity
82.7%
Dew point
152 °De
Earlier at this time
6. 12. 2022 147.3 °De94%
5. 12. 2022 143.7 °De95.7%
4. 12. 2022 141.6 °De79.5%
3. 12. 2022 144 °De84.9%
2. 12. 2022 150.5 °De94.5%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 532 727
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 148.1 °De | AVG: 146.6 °De | MAX: 143.4 °De 
HUMIDITY
MIN: 68.9% | AVG: 86.24% | MAX: 94.7% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY