Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
6.6 °Ro
28.1.2023 04:27
Humidité
74.8%
Point de rosée
4.8 °Ro
Jours préc. a cette heure
27. 1. 2023 6.8 °Ro79.2%
26. 1. 2023 6.9 °Ro93.4%
25. 1. 2023 7.4 °Ro91.4%
24. 1. 2023 8 °Ro91.3%
23. 1. 2023 7.2 °Ro93.1%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 606 235
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 6.6 °Ro | MOY: 6.7 °Ro | MAX: 6.8 °Ro 
HUMIDITé
MIN: 71.8% | MOY: 73.7% | MAX: 75.3% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS