Újezdecký Thermometre

Température actuelle
9.9 °Ré
17.5.2021 18:05
Jours préc. a cette heure
16. 5. 2021 13.4 °Ré
15. 5. 2021 12.9 °Ré
14. 5. 2021 10.5 °Ré
13. 5. 2021 9.4 °Ré
12. 5. 2021 13.7 °Ré
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
4 816 798
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 37.4 °Ré - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -14.1 °Ré - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI TEMPERATURE
MIN: 8.1 °Ré | MOY: 9.4 °Ré | MAX: 10.9 °Ré 

Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS