Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
519 °R
8.6.2023 04:08
Humidité
88.9%
Point de rosée
515.8 °R
Jours préc. a cette heure
7. 6. 2023 517.6 °R92.7%
6. 6. 2023 517.4 °R89%
5. 6. 2023 516.2 °R73.8%
4. 6. 2023 514 °R57.4%
3. 6. 2023 509 °R76.7%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 792 334
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 460 °R - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 517.8 °R | MOY: 518.9 °R | MAX: 520.8 °R 
HUMIDITé
MIN: 81.7% | MOY: 88.51% | MAX: 91.8% 
Choisir un jourSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS