Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
510.8 °R
29.9.2022 23:15
Humidité
67.9%
Point de rosée
500.5 °R
Jours préc. a cette heure
28. 9. 2022 510.6 °R77.3%
27. 9. 2022 504.6 °R89.7%
26. 9. 2022 512.2 °R82.9%
25. 9. 2022 512 °R92.3%
24. 9. 2022 513.8 °R75.1%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 435 568
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 460 °R - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 507.2 °R | MOY: 512 °R | MAX: 518.9 °R 
HUMIDITé
MIN: 54.3% | MOY: 74.44% | MAX: 94.2% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS