Újezdecký Thermometre

Température actuelle
113.4 °De
23.6.2021 17:01
Jours préc. a cette heure
22. 6. 2021 108.6 °De
21. 6. 2021 114.3 °De
20. 6. 2021 105.3 °De
19. 6. 2021 105 °De
18. 6. 2021 107.6 °De
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
4 865 697
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI TEMPERATURE
MIN: 122.6 °De | MOY: 117 °De | MAX: 110.6 °De 

Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS