TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
1.6 °C
29.11.2022 22:30
Humidity
80.8%
Dew point
-1.3 °C
Earlier at this time
28. 11. 2022 2.4 °C83.1%
27. 11. 2022 2 °C91.8%
26. 11. 2022 5.5 °C83.8%
25. 11. 2022 3.4 °C92%
24. 11. 2022 3 °C89.4%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 521 624
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 1.6 °C | AVG: 2.21 °C | MAX: 4.1 °C 
HUMIDITY
MIN: 73.3% | AVG: 82.29% | MAX: 87.4% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY