TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
33.3 °C
30.6.2022 12:35
Humidity
36.9%
Dew point
16.6 °C
Earlier at this time
29. 6. 2022 32.8 °C42.7%
28. 6. 2022 27.7 °C53.7%
27. 6. 2022 30.2 °C40.7%
26. 6. 2022 30.8 °C39.3%
25. 6. 2022 19.2 °C83.2%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 306 655
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 18.8 °C | AVG: 24.29 °C | MAX: 34.2 °C 
HUMIDITY
MIN: 36.9% | AVG: 65.13% | MAX: 81.3% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY