TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
6.6 °Ro
28.1.2023 05:11
Humidity
75.4%
Dew point
4.9 °Ro
Earlier at this time
27. 1. 2023 6.8 °Ro77.8%
26. 1. 2023 7 °Ro93%
25. 1. 2023 7.4 °Ro91.5%
24. 1. 2023 8 °Ro91.2%
23. 1. 2023 7.3 °Ro93.1%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 606 293
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 6.6 °Ro | AVG: 6.7 °Ro | MAX: 6.8 °Ro 
HUMIDITY
MIN: 71.8% | AVG: 73.95% | MAX: 76.2% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY