TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
510.4 °R
30.9.2022 00:11
Humidity
70%
Dew point
501 °R
Earlier at this time
29. 9. 2022 509.5 °R81.1%
28. 9. 2022 504.6 °R87.8%
27. 9. 2022 511.1 °R85.8%
26. 9. 2022 512.6 °R92.5%
25. 9. 2022 513.6 °R75.4%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 435 622
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 460 °R - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 510.2 °R | AVG: 510.3 °R | MAX: 510.4 °R 
HUMIDITY
MIN: 70% | AVG: 70.33% | MAX: 70.6% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY