TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
9.1 °N
22.7.2024 09:09
Humidity
52.6%
Dew point
5.6 °N
Earlier at this time
21. 7. 2024 8.9 °N54.4%
20. 7. 2024 7.4 °N62%
19. 7. 2024 8.1 °N57.1%
18. 7. 2024 7.7 °N58.5%
17. 7. 2024 8.7 °N52.2%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
6 370 537
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 6.1 °N | AVG: 7.6 °N | MAX: 9.3 °N 
HUMIDITY
MIN: 51.4% | AVG: 60.83% | MAX: 74.9% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY