TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
107.4 °De
17.8.2022 19:25
Humidity
40.3%
Dew point
129.6 °De
Earlier at this time
16. 8. 2022 109.1 °De46.5%
15. 8. 2022 110 °De46.1%
14. 8. 2022 115.7 °De73.1%
13. 8. 2022 118.7 °De74.2%
12. 8. 2022 114.2 °De49.1%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 374 761
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 122.3 °De | AVG: 110.3 °De | MAX: 101.1 °De 
HUMIDITY
MIN: 31.3% | AVG: 51.09% | MAX: 79.1% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY