Újezdecký Ethernetthermometer

Aktuelle Temperatur
114 °De
23.6.2021 17:34
Früher zu dieser Zeit
22. 6. 2021 108.8 °De
21. 6. 2021 113.6 °De
20. 6. 2021 106.1 °De
19. 6. 2021 105.2 °De
18. 6. 2021 107.7 °De
Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
4 865 728
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
HEUTE TEMPERATUR
Min.: 122.6 °De | Durchschnitt: 116.9 °De | Max.: 110.6 °De 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE