Detail novinky

Vyšlo nové číslo zpravodaje Náš Újezdec

23. prosince
2011 vyšlo
další číslo zpravodaje Náš Újezdec vydávaný obecním úřadem.
Občané Újezdce je dostanou, jak je již zvykem do svých poštovních schránek. Všechna čísla
zpravodaje si můžete stáhnout

Z D E.Zpravodaj Náš Újezdec č. 9